top of page

        Primul număr al revistei Vlăstarul a apărut la 25 Decembrie 1923. Seria veche a fost editată neîntrerupt până în anul 1942. Seria nouă a fost tiparită, cu întreruperi, începând cu anul 1968. În prezent apare seria a V-a.
    Revista a cunoscut, de-a lungul timpului, mai multe transformări, în funcţie de perioadele în care a apărut. De  la înființarea ei în anul 1923, de către doctorul în Litere, prof. V.V. Haneş, şi până la numerele actuale, au existat diferenţe de viziune reflectate în conţinut. Formatul ultimelor numere relevă, în mod cert, o schimbare faţă de seria anterioară. Cum s-a ajuns aici? În vara lui 2011, un grup de cinci elevi din clasa a XII -a G (Iuliana Neagoie, Irina Ungureanu, Vlad Boeraşu, Răzvan Avădănei, Carla Mihăiescu) s-a hotărât să re-lanseze în forţă Vlăstarul, după apariţiile sporadice din ultimii ani. 

De la idee şi până la materializarea ei, când există entuziasm şi voinţa de a realiza ceva, a mai fost doar un pas: a fost contactat domnul director, Alexandru Constantinescu, care a aprobat începerea lucrului la revistă; s-a ales un profesor coordonator (Buzoianu), s-a stabilit o sală de redacţie (sala22), a început activitatea febrilă de colectare a materialelor şi... în 12 decembrie 2011 apărea un nou ,,Vlăstar”. Pe măsură ce timpul a trecut, echipa a primit în sânul ei tineri dornici de a se implica în activităţi precum: corectură, formularea unui set de întrebări pentru interviuri, cronică teatrală etc. Începând din septembrie, 2013, sediul revistei Vlăstarul s-a mutat lângă sala Clubului European.

         La formarea unei viziuni cu privire la misiunea revistei au contribuit numerele din seriile de început (1924-1926 şi 1929-1931), reintegrate patrimoniului cultural al CNSHB de către elevele Iuliana Neagoie şi Irina Ungureanu (în anul 2012). Aceleaşi eleve, la insistenţele prof. Buzoianu, au urmat procedura în vederea obţinerii codului ISSN; tot lor le datorăm alegerea unui program de editare grafică. APPA-,,Spiru Haret” a susținut, de asemenea, publicarea revistei.

         Un eveniment deosebit pentru Vlăstar l-a constituit momentul când domnul profesor Adrian Pascu, fost director al liceului, a dăruit școlii un exemplar din primul număr al revistei, ce a făcut posibilă scanarea și publicarea acestuia.

           De la un număr la altul, revista ,,a crescut” şi, de anul acesta, conţinutul a fost îmbunătăţit atât cantitativ, cât şi calitativ, prin implicarea activă a domnului Alexandru Constantinescu. Astfel, o rubrică despre ştiinţe exacte va fi nelipsită, iar spaţiul destinat creaţiilor elevilor se va extinde, urmând însă îndemnul celor din comitetul de redacţie din1929: ,,noi vrem producţie, dar nu producţie de duzină, ci o producţie aleasă. Scopul nostru este de a forma gustul literar” (Vlăstarul, anul VI, nr.1, 1929, p.1).

bottom of page